Alumnos matriculados segundo o grao de ensino
Alunos matriculados, segundo o grau de ensino  2020
  Educación infantil / Ensino pré-escolarEnsino obrigatorio / Ensino básicoEnsino secundario non obrigatorio e non universitario / Ensino secundário
España 1.278.189 4.917.129 1.574.411
Galicia 59.527 229.423 89.270
A Coruña 25.535 96.789 39.083
Lugo 6.485 23.135 9.150
Ourense 5.646 21.678 8.132
Pontevedra 21.861 87.821 32.905

Fonte: Información subministrada directamente pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadísticas de las Enseñanzas no Universitarias
Nota: Os datos dun ano correspóndense cos do curso académico que remata nese ano. Os datos do ano 2020 son provisionais para Galicia e provincias e datos avance para España.
1. Na categoría de educación infantil inclúese só o alumnado matriculado no segundo ciclo de educación infantil.
2. O ensino obrigatorio inclúe a educación primaria e a educación secundaria obrigatoria.
3. O ensino secundario non obrigatorio e non universitario inclúe o bacharelato (ordinario e de adultos), os ciclos formativos (ordinarios e de adultos) e os programas cualificación profesional inicial (no caso de España inclúense os programas de garantía social).
4. Non se inclúe o alumnado dos centros de educación especial e de adultos (ensinanzas básicas iniciais e ESO).
07-04-2021

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal