Créditos en entidades de crédito. Ano 2022


Unidade: Miles de euros

Entidades de crédito = Entidades de crédito


  TotalAdministracións públicasOutros sectores residentes
España 1.246.574.204 79.811.436 1.166.762.768
Galicia 47.337.859 5.347.063 41.990.789
A Coruña 23.727.978 5.257.340 18.470.636
Lugo 3.721.265 26.065 3.695.198
Ourense 3.436.323 18.880 3.417.442
Pontevedra 16.452.293 44.778 16.407.513

Fonte: Banco de España, Boletín estadístico
Nota: 
A información subministrada nesta táboa está elaborada a partir dos estados financeiros que as entidades de crédito lle remiten ao Banco de España por motivos de supervisión e non segundo os estados reservados relativos aos requerimentos estatísticos da UEM. Para máis información consultar a fonte.
O 1 de outubro de 2010 modificáronse datos do ano 2008 referentes a "España" ao detectarse ditas modificacións na fonte.
Non se contabilizan os créditos "Sen clasificar".
Datos a decembo de cada ano

02-06-2023

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal