Créditos en entidades de crédito. Ano 2021


Unidade: Miles de euros

Entidades de crédito = Entidades de crédito


  TotalAdministracións públicasOutros sectores residentes
España 1.252.354.012 78.918.915 1.173.435.097
Galicia 46.692.599 5.020.743 41.671.849
A Coruña 23.574.920 4.940.387 18.634.531
Lugo 4.062.546 25.784 4.036.759
Ourense 3.139.960 17.061 3.122.898
Pontevedra 15.915.173 37.511 15.877.661

Fonte: Banco de España, Boletín estadístico
Nota: 
A información subministrada nesta táboa está elaborada a partir dos estados financeiros que as entidades de crédito lle remiten ao Banco de España por motivos de supervisión e non segundo os estados reservados relativos aos requerimentos estatísticos da UEM. Para máis información consultar a fonte.
O 1 de outubro de 2010 modificáronse datos do ano 2008 referentes a "España" ao detectarse ditas modificacións na fonte.
Non se contabilizan os créditos "Sen clasificar".
Datos a decembo de cada ano

28-03-2022

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal