Depósitos do sector privado en entidades de crédito . Ano 2021


Unidade: Miles de euros

Entidades de crédito = Entidades de crédito


  TotalDepósitos á vistaDepósitos de aforroDepósitos a prazo
España 1.390.015.011 1.264.596.334 .. 104.620.815
Galicia 71.661.860 63.009.346 .. 8.652.500
A Coruña 31.104.552 28.346.371 .. 2.758.176
Lugo 9.768.977 8.206.070 .. 1.562.905
Ourense 9.325.842 7.742.611 .. 1.583.227
Pontevedra 21.462.489 18.714.294 .. 2.748.192

Fonte: Banco de España. Boletín estatístico
Nota: 
A información subministrada nesta táboa está elaborada a partir dos estados financeiros que as entidades de crédito lle remiten ao Banco de España por motivos de supervisión e non segundo os estados reservados relativos aos requerimentos estatísticos da UEM. Para máis información consultar a fonte.
O 8 de maio de 2009 modificáronse datos dos anos 2006 e 2007 referentes a "España" ao detectarse ditas modificacións na fonte.
Non se contabilizan os depósitos de "Banca electrónica" e os "Sen clasificar".
Datos a decembo de cada ano.
O día 25 de abril de 2012 modifcáronse os datos dos anos 2011 e 2012 tras detectarse un erro.
(..) Dato non dispoñible
28-03-2022

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal