Depósitos do sector privado en entidades de crédito. Ano 2022


Unidade: Miles de euros

Entidades de crédito = Entidades de crédito


  TotalDepósitos á vistaDepósitos de aforroDepósitos a prazo
España 1.410.798.913 1.293.585.696 .. 104.672.517
Galicia 74.144.053 66.512.146 .. 7.631.046
A Coruña 32.365.091 29.858.809 .. 2.505.877
Lugo 10.134.972 8.829.664 .. 1.305.308
Ourense 9.550.646 8.208.217 .. 1.342.425
Pontevedra 22.093.344 19.615.456 .. 2.477.436

Fonte: Banco de España. Boletín estatístico
Nota: 
A información subministrada nesta táboa está elaborada a partir dos estados financeiros que as entidades de crédito lle remiten ao Banco de España por motivos de supervisión e non segundo os estados reservados relativos aos requerimentos estatísticos da UEM. Para máis información consultar a fonte.
O 8 de maio de 2009 modificáronse datos dos anos 2006 e 2007 referentes a "España" ao detectarse ditas modificacións na fonte.
Non se contabilizan os depósitos de "Banca electrónica" e os "Sen clasificar".
Datos a decembo de cada ano.
O día 25 de abril de 2012 modifcáronse os datos dos anos 2011 e 2012 tras detectarse un erro.
(..) Dato non dispoñible
02-06-2023

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal