Pagamento de pensións contributivas da Seguridade Social segundo clases (millóns de euros)
Pagamento de pensões contributivas da Segurança Social segundo classes (milhões de euros). Ano 2021


Unidade: Miles de pensións e millóns de euros / Milhares de pensões e milhões de euros

Número e pago / Número e pagamento = Pago de pensións (millóns de euros) / Pagamento de pensões (milhões de euros )


  TotalIncapacidade permanenteXubilación / ReformaViuvezOrfandadeFavor familiares
España 145.329,2 13.577,4 104.476,6 24.844,4 2.048,2 382,6
Galicia 9.611,2 901,0 6.871,7 1.648,7 137,9 52,0
A Coruña .. .. .. .. .. ..
Lugo .. .. .. .. .. ..
Ourense .. .. .. .. .. ..
Pontevedra .. .. .. .. .. ..

Fonte: Anexo al informe económico-financiero de los presupuestos de la Seguridad Social
(..) Dato non dispoñible
05-05-2023

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal