Pagamento de pensións contributivas da Seguridade Social segundo clases (millóns de euros)
Pagamento de pensões contributivas da Segurança Social segundo classes (milhões de euros). Ano 2022


Unidade: Miles de pensións e millóns de euros / Milhares de pensões e milhões de euros

Número e pago / Número e pagamento = Pago de pensións (millóns de euros) / Pagamento de pensões (milhões de euros )


  TotalIncapacidade permanenteXubilación / ReformaViuvezOrfandadeFavor familiares
España 149.970,9 13.547,4 108.697,5 25.241,9 2.063,2 420,9
Galicia .. .. .. .. .. ..
A Coruña .. .. .. .. .. ..
Lugo .. .. .. .. .. ..
Ourense .. .. .. .. .. ..
Pontevedra .. .. .. .. .. ..

Fonte: Anexo al informe económico-financiero de los presupuestos de la Seguridad Social
(..) Dato non dispoñible
05-06-2024

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal