Liquidación dos orzamentos das deputacións provinciais galegas
Receitas e despesas das assembleias provinciais galegas. Ano 2021


Unidade: Millóns de euros / Milhões de euros

Concellos e deputacións / Municípios e assembleias provinciais = Deputacións / Assembleias provinciais


  Ingresos / ReceitasGastos / Despesas
  TotalCorrentesDe capitalFinanceirosTotalCorrentesDe capitalFinanceiros
Galicia 569,19 562,41 5,08 1,71 557,54 377,55 165,75 14,24
A Coruña 210,94 212,01 -1,51 0,44 216,29 153,21 54,28 8,80
Lugo 89,88 89,12 0,66 0,10 98,96 65,30 31,95 1,71
Ourense 95,69 93,19 2,32 0,17 87,46 64,36 20,70 2,40
Pontevedra 172,68 168,08 3,60 1,00 154,83 94,68 58,82 1,33

Fonte: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Nota: Os ingresos son os dereitos recoñecidos netos e os gastos as obrigacións recoñecidas netas.
04-05-2023

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal