Liquidación dos orzamentos das deputacións provinciais galegas <br>Receitas e despesas das assembleias provinciais galegas. Ano 2019


Unidade: Millóns de euros / Milhões de euros

Concellos e deputacións / Municípios e assembleias provinciais = Deputacións / Assembleias provinciais


  Ingresos / ReceitasGastos / Despesas
  TotalCorrentesDe capitalFinanceirosTotalCorrentesDe capitalFinanceiros
Galicia 552,21 530,85 7,82 13,55 529,12 332,90 180,63 15,59
A Coruña 204,23 203,56 0,07 0,61 191,23 122,40 60,95 7,88
Lugo 96,14 83,84 0,89 11,41 89,89 55,66 33,85 0,39
Ourense 88,82 86,94 1,72 0,17 76,71 56,95 18,30 1,46
Pontevedra 163,02 156,52 5,14 1,36 171,28 97,90 67,53 5,86

Fonte: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Nota: Os ingresos son os dereitos recoñecidos netos e os gastos as obrigacións recoñecidas netas.
28-05-2021

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal