Liquidación dos orzamentos dos concellos galegos
Receitas e despesas dos municípios galegos. Ano 2022


Unidade: Millóns de euros / Milhões de euros

Concellos e deputacións / Municípios e assembleias provinciais = Concellos / Municípios


  Ingresos / ReceitasGastos / Despesas
  TotalCorrentesDe capitalFinanceirosTotalCorrentesDe capitalFinanceiros
Galicia 2.846,89 2.571,58 223,43 51,88 2.839,52 2.268,69 532,75 38,09
A Coruña 1.195,56 1.082,92 88,93 23,71 1.187,22 884,50 197,29 16,73
Lugo 368,28 326,13 38,67 3,48 383,38 287,62 77,32 5,39
Ourense 329,85 298,15 25,84 5,85 333,43 244,64 65,87 5,38
Pontevedra 875,69 779,64 79,35 16,70 854,55 625,17 172,75 9,54

Fonte: Ministerio de Hacienda
Nota: Os ingresos son os dereitos recoñecidos netos e os gastos as obrigacións recoñecidas netas.
20-06-2024

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal