Definicións. Saúde


Camas por mil habitantes

Número de camas destinadas á atención continuada de enfermos ingresados, incluíndo as incubadoras fixas e as camas destinadas a coidados especiais, dividido pola poboación residente na metade do ano.

Camas (lotação praticada) por 1000 habitantes
Número de camas (lotação praticada) de hospitais e de centros de saúde referido à população residente média do ano.

Esperança de vida

Número médio de anos que restam para viver a um indivíduo que atinja a idade exata x, mantendo-se as condições de mortalidade observadas no momento. Uma particularização desta noção é a esperança de vida à nascença, que corresponde à duração média de vida de um indivíduo.

Esperanza de vida ao nacer

É o número medio de anos vividos por unha xeración de nacidos baixo unhas condicións de mortalidade dadas.

Esperança de vida à nascença
Número médio de anos que uma pessoa à nascença pode esperar viver, mantendo-se as taxas de mortalidade por idades observadas no momento.

Esperanza de vida aos 65 anos

Promedio de anos que lle queda por vivir a unha persoa que chega con vida aos 65 anos, no caso de que as condicións de mortalidade se mantivesen constantes.

Médicos por mil habitantes

Número de médicos colexiados dividido pola poboación residente na metade do ano.

Médicos por 1000 habitantes
Número total de médicos inscritos no final do ano por local de residência referido à população residente estimada para o final do ano.

Taxa de mortalidade infantil

Defuncións de menores dun ano por cada mil nacidos vivos.

Taxa de mortalidade infantil
Número de óbitos de crianças com menos de 1 ano de idade observado durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido ao número de nados vivos do mesmo período (habitualmente expressa em número de óbitos de crianças com menos de 1 ano por 1000 (10^3) nados vivos).


 
IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal