Definicións. Sector financeiro


Crédito

Contrato polo cal unha entidade financeira pon a disposición do cliente certa cantidade de diñeiro, que deberá devolver con intereses e segundo os prazos pactados. A diferenza do préstamo, ese capital non ten que ter necesariamente unha finalidade prefixada (como a compra dun inmoble, no caso dun préstamo hipotecario).

Depósito

  • Depósito a prazo: Depósito contratado por un prazo de tempo determinado. Se o contrato contén unha cláusula que así o indique, o importe do depósito só se pode retirar antes de que expire o prazo con autorización da entidade financeira e cunha penalización na súa remuneración.
  • Depósito á vista: É sinónimo de conta corrente: aquel no que as cantidades depositadas poden retirarse ou transferirse en calquera momento, sen previo aviso á entidade depositaria. Pódese dispoñer dos seus fondos a través de cheques.
  • Depósitos de aforro: Son depósitos dispoñibles con previo aviso. É sinónimo de conta de aforro. Instruméntase cunha cartilla ou libreta na que os apuntes substitúen aos extractos característicos da conta corrente.
Depósitos
Fundos recebidos por uma instituição financeira monetária a pedido de outrém e constituem responsabilidades de carácter monetário dessas instituições. Estes fundos podem revestir uma das seguintes modalidades:
  • Depósitos à orden: os quais são exigíveis a todo o tempo;
  • Depósitos com pré-aviso: os quais vigoram por um período indefinido podendo contudo ser exigíveis depois de prevenido o depositário, com a antecipação fixada na cláusula de pré-aviso, livremente acordada entre as partes;
  • Depósitos a prazo: os quais são exigíveis no fim do prazo porque foram constituídos, podendo ser concedida a mobilização antecipada;
  • Depósitos a prazo não mobilizáveis antecipadamente: os quais são semelhantes aos anteriores com a excepção a não poderem ser mobilizados antecipadamente;
  • Depósitos constituídos ao abrigo do regime especial: os quais englobam todos os depósitos realizados de acordo com legislação específica ou criados por instituições de crédito, com conhecimento antecipado ao Banco de Portugal.

Hipoteca

É un contrato mediante o cal se consegue un crédito co garante dun ben, cuxo valor responde do risco do impago. As inscricións de hipotecas expresan o importe da obrigación asegurada e dos intereses, en caso de que se houbesen estipulado.

Hipoteca
A hipoteca confere ao credor o direito de ser pago pelo valor de certas coisas imóveis, ou equiparadas, pertencentes ao devedor ou a terceiro com a preferência sobre os demais credores que não gozem de privilégio especial ou de prioridade de registo. As hipotecas são legais, judiciais ou voluntárias.


 
IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal