Definicións. Cultura


Cine

Conxunto de salas de proxección de películas situadas nun mesmo domicilio cun sistema único de xestión de despachos, que permite o control da programación e venta das distintas salas.

Folleto

Publicación impresa non periódica que consta de 5 a 48 páxinas, sen contar as da cuberta, impresa e editada no país e posta a disposición do público.

Libro

Toda publicación impresa non periódica que consta como mínimo de 49 páxinas, sen contar as da cuberta, impresa e editada no país e posta a disposición do público.

Lotação

Número total de lugares de uma sala, incluindo os reservados.

Publicação periódica

Publicação editada em série contínua com o mesmo título, em suporte papel ou/e electrónico, a intervalos regulares ou irregulares, durante um período indeterminado, sendo os diferentes elementos da série numerados consecutivamente e/ou cada um deles datado.

Sala de cine

Cada un dos locais ou espazos ao aire libre nos que se leva a cabo unha proxección

Título

Termo utilizado para designar unha publicación impresa que constitúe un todo único, tanto si consta dun como de varios volumes.


 
IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal