Pernoitas nos establecementos de turismo / Dormidas nos estabelecimentos hoteleiros. Ano 2021

Fonte:
INE. Enquisas de ocupación hoteleira, aloxamentos de turismo rural, campamentos turísticos e apartamentos turísticos
INE, I.P., Estatisticas do Turismo