Idade media da nai ao primeiro fillo / Idade média da mãe ao primeiro filho. Ano 2020

Fonte:
Movemento natural da poboación. INE. Cifras de población.
INE, I.P., Estatísticas Demográficas, Estimativas Provisórias da População Residente.

Nota:
Galicia e España: para o cálculo dos índices sintéticos de fecundidade utilizouse a poboación a metade de ano (1 de xullo) facilitada polas Cifras de población do INE