Taxa bruta de mortalidade (Tanto por mil / Permilagem). Ano 2020

Fonte:
IGE-INE. Movemento natural da poboación
INE, I.P., Estatísticas Demográficas e Estimativas Provisórias da População Residente

Nota:
Galicia e España: a taxa bruta de mortalidade calculouse a partir do número de defuncións ocorridos no ano e a poboación do día 1 de xullo, obtida a partir das Cifras de población elaboradas polo INE. Para as defuncións considérase o lugar de residencia do falecido.